Beslutningstaker

Transport er i dag ikke lenger bare forflytning av varer, men handler nå i stor grad om kommunikasjon og informasjonsflyt mellom kunde og leverandør.

Dagens tilgjengelige teknologi har etter hvert ført til at gode systemløsninger er blitt et krav hos de fleste transportkjøpere. Dette har igjen ført til at transportøren i større grad har blitt mer og mer integrert med oppdragsgiverens systemer, noe som har igjen medfører at man blir mer samarbeidspartnere enn at man bare har et rent kunde/leverandørforhold. Overordnet kan man da si at oppdragsgiveren har fått større muligheter til å overføre mer av informasjonsflyten rundt den praktiske logistikken til transportøren. Med riktig bruk og gode relasjoner kan dette bidra til å frigjøre ressurser hvis man samarbeider om felles løsninger. Kravet er at alle parter har full kontroll med oppdragene til enhver tid slik at ikke f.eks  transportkjøperen føler at de har ansvar, men ikke kontroll.

Våre systemløsninger gir mange muligheter, men det kreves et visst samarbeid fra involverte parter for å optimalisere bruks utbytte av disse. Vi er klare, er du?

Ta kontakt med oss her for en uforpliktende prat om dine transportbehov.