Prisjusteringer gjeldende fra 1.januar 2022

Kjære kunde

Som følge av et sterkt stigende kostnadspress, stor mangel på sjåfører klasse C/CE, rekordhøye priser på drivstoff samt generelle kostnads-økninger innen flere segmenter, så ser vi oss nødt til å justere våre priser fra 1 februar 2022.
Justeringen vil gjelde for distribusjon av flyfrakt på rute samt stykk og partigods, og vil være på 7,5 %.
For ekspress samt vår linjebiltrafikk henviser vi til foregående varsel om prisjusteringer gjeldende fra 1 januar.
Vi håper på våre kunders forståelse for justeringen og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid i 2022.

Skroll til toppen