TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Varsel om prisjustering / Notice of price adjustment 1.Jan 2024

Kjære kunde

I år som i fjor opplever vi en dramatisk prisvekst på flere av våre kostandsområder som vi ser oss nødt til å prisjustere for.
Økningene kommer spesifikt innen finans som følge av økte rentekostnader, service og reparasjoner, husleie, energi og lønnskostnader etc. for å nevne noen av driverne som trolig er kjent for de fleste.
Dette medfører at vi ser oss nødt til å justere våre priser med 6,9 % fra 01.01.2024.
Vi håper på våre kunders forståelse for denne helt nødvendige justeringen for å kunne opprettholde våre tjenestetilbud.
Det til enhver tid gjeldende drivstofftillegg er å finne på vår hjemmeside under driftsmeldinger. Vi ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

———————————————————————

Dear valued customer
This year, as last year, we are experiencing a dramatic price increase in several of our cost areas, which we see ourselves having to adjust our prices to be able to comply.
The increases come specifically in finance as a result of increased interest costs, service and repairs, rent, energy, and labor costs etc. to name a few of the drivers that are probably well known to most of you.
This means that we see ourselves having to adjust our prices by 6.9% from 01.01.2024.
We hope for our customers’ understanding of this necessary adjustment in order to be able to maintain our service offerings.
The current fuel surcharge (FSC) can be found on our website under operating notices.
We look forward to a continued good cooperation.

Skroll til toppen