TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Transport er i dag ikke lenger bare forflytning av varer, men handler nå i stor grad om kommunikasjon og informasjonsflyt mellom kunde og leverandør.

Dagens tilgjengelige teknologi har etter hvert ført til at gode systemløsninger er blitt et krav hos de fleste transportkjøpere. Dette har igjen ført til at transportøren i større grad har blitt mer og mer integrert med oppdragsgiverens systemer, noe som har igjen medfører at man blir mer samarbeidspartnere enn at man bare har et rent kunde/leverandørforhold. 

Overordnet kan man da si at oppdragsgiveren har fått større muligheter til å overføre mer av informasjonsflyten rundt den praktiske logistikken til transportøren. 

Med riktig bruk og gode relasjoner kan dette bidra til å frigjøre ressurser hvis man samarbeider om felles løsninger. Kravet er at alle parter har full kontroll med oppdragene til enhver tid slik at ikke f.eks transportkjøperen føler at de har ansvar, men ikke kontroll.

Våre systemløsninger gir mange muligheter, men det kreves et visst samarbeid fra involverte parter for å optimalisere bruks utbytte av disse. Vi er klare, er du?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om dine transportbehov.

Vi kan tilby deg:

 • 24 timers service – 365 dager i året.
 • Bilstørrelser – alt fra varebil til semtrailere, eventuelt med thermo og/eller ruller.
 • Topp moderne kommunikasjonsløsninger med muligheter for systemintegrasjoner.
 • Fakturering – Standard PDF, men kan også levere EDI og EHF format.
 • Online booking, track & trace, fraktkalkulator med sonekart og deadlines samt egetutviklet Warehouse Management System – import/eksport.
 • Hente / leveringsopplysninger levert pr. epost eller system / system (POD). 
 • Kurertjenester inn / utland.
 • Godkjenning som sikkerhetsklaret fraktleverandør av Luftfartstilsynet. 
 • Serviceinnstilt og dyktig personale i alle ledd. 

Distribusjon

 • Rutedistribusjon til / fra Gardermoen med dekningsområde Østlandet og landsdekkende.
 • Lokaldistribusjon Bergen, Stavanger, Trondheim. 
 • Linjebiler over natt Oslo/Bergen/Stavanger tur retur 5 x ukentlig. 
 • Rutedistribusjon til / fra samt internt i Oslo for flyfrakt, LCL, stykkgods og partifrakt.
 • Budruter internt på Gardermoen samt til / fra Oslo.
 • Transporter flyside OSL (CSRA–sone) / AOG tjenester.  Godkjent vareleverandør OSL.
 • Ekspresstjenester –Vare og lastebiler – Ruteekspress > prioritert levering på rute. 
 • Overføring av gods mellom vår terminal og andre terminaler GEN/OSL.
 • ADR – Farlig gods transporter her under også klasse 7 Radioaktivt.
 • ADR dokumentbehandling – vi har egen sikkerhetsrådgiver. 
 • Thermotransport / GDP – kjøl /frys/ varme.  

Terminal

 • Terminaler Oslo Lufthavn OSL, Sandefjord Lufthavn TRF og Bergen Lufthavn BGO. 
 • Tollager- Terminal Bergen
 • Last / loss med mottakskontroll av import og eksportsendinger.  
 • Splitting og bygging av samlaster / partier. 
 • Pakketjenester – stort / smått – ”Ready for Carriage”
 • Emballasjeprodukter – kartonger, treverk, stropper etc.  
 • Pakking – smått / stort – om nødvendig i henhold til ISPM 15.
 • Lagerløsninger – kort / langtid.
 • Lokale skriverløsninger for AWB, docs og merkelapper.
 • Utskift av AWB merkelapper fra tilsendt PDF. 
 • Merking med dokumentbehandling import / eksport.
 • Utvidet Sikkerhetskontroll (ETD,VHC, PHC) for unsecured gods. 
Har du behov for andre tjenester så spør oss. Vi vil være behjelpelige så langt vi kan.  
Ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan løse deres transportbehov.
Skroll til toppen