Terminal

I tillegg til vanlige mottakskontroll for gods vi mottar fra flyselskapene og andre transportører, ivaretar og vi også disse tjenester :

  • Lagring – kort / langtid.
  • Veiing og måling.
  • Dokumenthåndtering opp mot flyselskap, tollvesen, kunder eller andre transportører.
  • Merking av eksportgods.
  • Web – basert terminalsystem.
  • Splitting og bygging av samlaster.
  • Fordelig etter plukklister.
  • Pakking.
  • Andre ønskede tjenester på forespørsel.

Terminalen har åpningstid mandag til fredag kl.0700 – 1900.

Ta kontakt med oss her!