TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

I vårt tempererte høylager beregnet for gods med kort liggetid tilbyr vi i tillegg til vanlige mottakskontroll for gods fra flyselskap og andre transportører, så ivaretar vi også disse tjenester:

  • Lagring – kort / langtids.
  • Automatisk tagning av vekt/mål/bilder.
  • Dokumenthåndtering opp mot flyselskap, tollvesen, kunder eller andre transportører.
  • Merking av eksportgods samt gods for videre innlandstransport.
  • Web-basert terminalsystem.
  • Splitting og bygging av samlaster.
  • Fordeling etter plukklister.
  • Pakking / emballering.
  • Utvidet Security-kontroll / ETD.
  • Andre ønskede tjenester på forespørsel.

For andre terminaltjenester som f.eks. 3PL, Pick & Pack, permanente lagringsbehov, så henviser vi til vårt datterselskap KT Logistikk AS, Brages veg 8, 2060 Gardermoen.

Skroll til toppen