TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Kvalitetstransport A/S har i over tyve år hatt sitt virke innen landeveistransport og med hovedvekt på distribusjon av flyfrakt. Selskapet, som ble omdannet fra personlig selskap til aksjeselskap i 1998, har gjennom disse årene utviklet og opparbeidet en meget god kompetanse, spesielt innen det å kunne betjene flyfraktbransjens ulike behov. 

I de senere år har selskapet også utviklet produkter tilpasset behov og kunder utenfor den rene flyfrakt distribusjonen. Vi dekker i dag transport for våre kunder til hele landet innfor forskjellige segmenter innen transport.

Kvalitetstransport A/S etablerte seg på Gardermoen i forbindelse med den nye hovedflyplassen. Vårt kontor og terminal er i Oslo Air Cargo Center ( OAC ) med direkte kontakt mot Spirit fraktterminal og med DHL, Jetpak, OSCC i umiddelbar nærhet.

I 2015 etablerte vi oss i Bergen, nærmere bestemt Flesland flyplass. Her tilbyr vi tilsvarende tjenester som i Oslo med lokaltransport/innenlands transporter til og fra Bergen. Fra sommeren 2020 er vi også representert med en avdeling ved Bergen Havn Dokken.

1 juni 2021 flytter vi fra Flesland inn i nye flotte lokaler på Sandbrekketoppen 36. Samme bygg som Bergersen flis. Her vil vi være representert med et flott lager med rampetilgang og gode kontorer i 2.etg.

Hva gjør vi?

Kvalitetstransport A/S har et eget ruteopplegg for distribusjon landsdekkende. Ruteopplegget gir anledning til en viss fleksibilitet med tanke på leveringer / opphentinger , men har faste deadlines for avgang og hentinger. Selskapet drifter også i egen regi linjebiler over natt til og fra Bergen, Kristiansand & Stavanger flere dager i uken.

Hoveddelen av transportvolumet går på rute, men vi tilbyr også ekspressbiler for de kunder som har behov for denne type produkter.

I tillegg til selve transporten ivaretar Kvalitetstransport A/S alle øvrige behov våre kunder måtte ha i forbindelse med terminaltjenester . I dette ligger tjenester som; Uttakskontroll , lagring, merking av godset, veiing og måling, pakking , Security-kontroll, dokumentinnhenting, bistand i forbindelse med tollbehandling, forordning av farlig – gods forsendelser og splitting av samlaster.

Selv om Kvalitetstransport A/S har størsteparten av sin virksomhet som distributør for flyfraktbransjen har man de senere årene også utviklet et samarbeid med aktører med andre typer distribusjonsbehov.
Herunder eksempelvis transport av temperaturregulerte transporter for Farmasøytiske produkter (GDP).

Det arbeides kontinuerlig for å bedre kvalitet og service i alle ledd i vår virksomhet. Et meget bra utgangspunkt i så henseende er den erfaring og kunnskap som våre medarbeidere representerer.

Selskapet har en god og solid personalstab som eiere og ledelse legger forholdende til rette for å beholde og utvikle.

Som et ledd i våre kunders produksjonskjede så ønsker vi å ha et nært og godt samarbeide med våre kunder for å fange opp deres synspunkter og bedre våre produkter slik at disse igjen kan øke sin konkurranseevne.

Organisasjon

 • Selskapet ble etablert som AS i 1998.
 • Vi er ca. 40 medarbeider fordelt på sjåfører, terminalpersonell og administrasjon.
 • Ledelse og eiere har mangeårig erfaring innen flyfraktbransjen.
 • Omsetning 2009 – 29 mil.kr.
 • Egenkapital 4,5 mil kr.
 • Trippel A raited av Dun & Bradstreet 2008.
 • Bransjesertifisert av NLF (Norges Lastebileier-Forbund)
 • Tilsluttet LTL / NHO.
 • Våre største kunder er: DSV Air & Sea, Kuehne + Nagel, Greencarrier Norway, Hapro, Norair Forwarding, Fedex, Airsped, Strait Air Transport, Norwegian, Bring Logistics, APC Logistics.

Våre målsetninger

 • Pålitelig og punktlig
 • Fleksibelt, men samtidig kostnadseffektivt
 • Vårt informasjonssystem – din kontroll og sikkerhet
 • Ditt behov – vårt anliggende
 • Enkelhet og nærhet, men også kreativitet
Vi ønsker deg velkommen til oss som kunde!Ta kontakt med oss!
Skroll til toppen