Om oss

Kvalitetstransport A/S har i nærmere tyve år hatt sitt virke innen landeveistransport og med hovedvekt på distribusjon av flyfrakt. Selskapet, som ble omdannet fra personlig selskap til aksjeselskap i 1998, har gjennom disse årene utviklet og opparbeidet en meget god kompetanse, spesielt innen det å kunne betjene flyfraktbransjens ulike behov. I de senere år har selskapet også utviklet produkter tilpasset behov og kunder utenfor den rene flyfrakt distribusjonen.

Kvalitetstransport A/S etablerte seg på Gardermoen i forbindelse med den nye hovedflyplassen. Vårt kontor og terminal er i Oslo Air Cargo Center ( OAC ) med direkte kontakt mot SAS fraktterminal og med DHL, Jetpak i umidelbar nærhet.

Hva gjør vi?

Kvalitetstransport A/S har et eget ruteopplegg for distribusjon innen store deler av Østlandsområdet. Ruteopplegget gir anledning til en viss fleksibilitet med tanke på leveringer / opphentinger , men har faste deadlines for avgang og hentinger.

Hoveddelen av transportvolumet går på rute men vi tilbyr også ekspressbiler for De kunder som har behov for dette produktet .

I tillegg til selve transporten ivaretar Kvalitetstransport A/S alle øvrige behov i forbindelse med en distribusjon. I dette ligger slike tjenester som; Uttakskontroll , lagring, merking av godset, veiing og måling, pakking , dokumentinnhenting, bistand i forbindelse med tollbehandling, forordning av farlig – gods forsendelser og splitting av samlaster.

Selv om Kvalitetstransport A/S har størsteparten av sin virksomhet som distributør for flyfraktbransjen, har man de senere årene også utviklet et samarbeid med aktører med andre typer distribusjonsbehov.

Vi arbeider kontinuerlig for å bedre kvaliteten ved alle ledd i vår virksomhet. Vi mener selv vi har et meget bra utgangspunkt i så henseende ved den erfaring og kunnskap som våre medarbeidere representerer.

Selskapet har en god og solid personalstab som eiere og ledelse legger forholdende til rette for å beholde og utvikle. Samtidig ønsker vi et nært samarbeide med våre kunder, for å fange opp deres synspunkter og bedre våre produkter for at de igjen kan øke sin konkurranseevne.

Vi ønsker deg velkommen til oss som kunde!

Ta kontakt med oss her!