Rådgiving

Vårt virke og tjenesteområde  er vidt. Vi har i de foregående sider vært inn om mange  av disse, men det vil til tider også være behov for å finne individuelle løsninger for den enkelt kunde. 

Med flere tiårs erfaring innen flyfraktrelatert  tjenester har vi etter hvert bygd oss opp en bred kompetanse  på dette med tilhørende områder samt en godt kontaktnett. Ønsker du som kunde å benytte deg av oss som rådgivende instans bistår vi gjerne med vår erfaring.

Ta kontakt med oss for en nærmere samtale.

 

Scroll to Top