Driftsmeldinger

Varsel om prisjustering / Notice of price adjustment 01.01.2023

Varsel om prisjustering.   Kjære kunde Vi gjør oppmerksom på kommende prisjustering for vår distribusjon, terminal og linjebilpriser fra og med 1 januar 2023. For spørsmål angående justeringen så ta gjerne kontakt med oss.   Notice of price adjustment.   Dear valued customer, We would like to draw your attention to upcoming price adjustments for …

Varsel om prisjustering / Notice of price adjustment 01.01.2023 Les mer »

Dear valued customer

Dear valued customer, As a result of unusually strong increases in several of our cost areas, we shortly mention procurement of new equipment, salaries, road taxes, rent, financing etc., we find ourselves in a situation where we are forced to adjust prices on our linehaul from 01.01.2023. The adjustment will be 8.5% as a result …

Dear valued customer Les mer »

Linehaul Christmas and New Years period

Dear valued customer, We would like to inform you about planned scheduled departures on our linehaul OSL-BGO -OSL and OSL-SVG-OSL in the Christmas and New Year period. Mainly this will only affect week 52 where we will cancel our departures on Monday 26.12. Line OSL-BGO-OSL will from Tuesday 27.12 operate as normal, while line OSL-SVG-OSL …

Linehaul Christmas and New Years period Les mer »

Fuel Surcharge / Energitillegg

Dear valued customer, Due to rising fuel prices during the last measurement period, we unfortunately have to change our energy surcharge from 5 to 6.5% from 1 November. It is mainly the lack of refinery capacity for diesel that is now pushing the price up. Regrettably, we do not see any will from our political …

Fuel Surcharge / Energitillegg Les mer »

FSC week 19 – Energitillegg uke 19

Dear valued cusomer Due to a slight decline in fuel prices, we choose to lower our FSC to 3% debt until Tuesday next week. ­­­­­ Kjære kunde Med bakgrunn i en svak nedgang i drivstoffpriser så velger vi å senke vårt energitillegg til 3% gjeldene frem til tirsdag neste uke.

Fuel Surcharge week 13

Kjære kunde Grunnet kun små variasjoner i drivstoffpriser i den siste tiden, så velger vi å opprettholde gjeldende eneregitillegg på 3,5 %. Ny oppdatering følger i uke 14. ______________________________________________________________________________________________________ Dear valued customer Due to only small variations in fuel prices in recent times, we choose to maintain the current energy surcharge of 3.5%. A new …

Fuel Surcharge week 13 Les mer »

Vi justerer vårt energitillegg fra 22.03.22

Kjære kunde Vi justerer vårt energitillegg fra 22.03.22 til 3,5 % for transporter i eget nettverk. For transporter i partnernettverk opprettholdes gjeldende tillegg på 9 %. Ny oppdatering vil komme i uke 13.

Energitillegg fra 15 mars 2022

Merk! Vi innfører fra 15 mars 6 % energitillegg på våre transporter. Ukentlige oppdateringer vil følge i henhold til prisutviklingen på drivstoff. Kjære kunde Som følge av konflikten i Ukraina med påfølgende økte drivstoffpriser, så ser vi oss dessverre i den situasjonen at vi er nødt til å legge til et energitillegg på våre linjebilpriser. …

Energitillegg fra 15 mars 2022 Les mer »

Prisjustering f.o.m 01.Juli 2021

Kjære kunde Som følge av økte kostander i flere segmenter i vår drift ser vi oss nødt til å justere vår transportpriser med 3 % fra 01.07.2021. Vi håper på våre kunders forståelse for justeringen og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid.

Scroll to Top