TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Fuel Surcharge / Energitillegg

Dear valued customer,

Due to rising fuel prices during the last measurement period, we unfortunately have to change our energy surcharge from 5 to 6.5% from 1 November. It is mainly the lack of refinery capacity for diesel that is now pushing the price up. Regrettably, we do not see any will from our political authorities to change the tax level to help the situation either in the short or long term.
___________________________________________________________________________________________

Kjære kunde

På grunn av økende priser på drivstoff i løpet av siste måleperiode, så ser vi oss dessverre nødt til å endre vårt ene fra 5 til energitillegg 6,5% fra 1 november. Det er i hovedsak mangelen på raffinerikapasitet for diesel som nå presser prisen opp. Beklageligvis så ser vi ingen vilje fra våre politiske myndigheter til å endre avgiftsnivå for å avhjelpe situasjonen hverken på kort eller langsikt.

Skroll til toppen