TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Fuel Surcharge / Energitillegg

Dear valued customer

 

As a result of reduced fuel prices the last weeks we are reducing our fuel surcharge from Tuesday 26.07. to 5%.

The reduction is in effect until further notice.

We take this opportunity to wish all our customers a continued good summer.

 

 

Kjære kunde

 

Som følge av en noe redusert drivstoffpris de siste ukene så senker vi vårt energitillegg til 5% fra tirsdag 26.07.

Reduksjonen er gjeldende inntil nærmere varsel.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre kunder en fortsatt god sommer.

Skroll til toppen