TelefonGardermoen  Ring 63 92 72 70

Bergen  Ring 55 11 09 11

Gardermoen

Ring 63 92 72 70

Bergen

Ring 55 11 09 11

Energitillegg fra 15 mars 2022

Merk! Vi innfører fra 15 mars 6 % energitillegg på våre transporter. Ukentlige oppdateringer vil følge i henhold til prisutviklingen på drivstoff.

Kjære kunde

Som følge av konflikten i Ukraina med påfølgende økte drivstoffpriser, så ser vi oss dessverre i den situasjonen at vi er nødt til å legge til et energitillegg på våre linjebilpriser. Tillegget inntreffer fra mars 15 og vil være i størrelsesorden 6 %. Vi vil ukentlig oppdatere tillegget ut fra hvordan prissituasjonen på drivstoff utvikler seg, Informasjon om tillegget vil bli å finne på vår hjemmeside. Vi håper tillegget er på midlertidig basis og at vi innen kort tid kan gå tilbake normale «all in» rater.
Skulle det være spørsmål i forbindelse med tillegget eller annet av våre tjenester, så ta gjerne kontakt med oss.

Please note! From 15 March, we will introduce a 6 % fuel surcharge on our transports. Weekly updates will follow according to the price development of fuel.

Dear valued customer

As a result of the conflict in Ukraine with consequent increased fuel prices, we unfortunately find ourselves in the situation that we must add an energy surcharge to our linehaul prices. The surcharge occurs from March 15 and will be in the order of 6%. We will update the supplement weekly based on how the price situation for fuel develops. Information about the supplement will be available on our website. We hope this supplement is on a temporary basis and that we can return to normal all-in rates within a short time. Should you have any questions in connection with the supplement or anything else in regarding our services, please feel free to contact us.

Skroll til toppen