Fuel Surcharge week 13

Kjære kunde

Grunnet kun små variasjoner i drivstoffpriser i den siste tiden, så velger vi å opprettholde gjeldende eneregitillegg på 3,5 %.
Ny oppdatering følger i uke 14.
______________________________________________________________________________________________________

Dear valued customer

Due to only small variations in fuel prices in recent times, we choose to maintain the current energy surcharge of 3.5%.
A new update follows in week 14.

Skroll til toppen