FSC week 19 – Energitillegg uke 19

Dear valued cusomer

Due to a slight decline in fuel prices, we choose to lower our FSC to 3% debt until Tuesday next week.

­­­­­

Kjære kunde

Med bakgrunn i en svak nedgang i drivstoffpriser så velger vi å senke vårt energitillegg til 3% gjeldene frem til tirsdag neste uke.

Skroll til toppen