Saksbehandler

Informasjon til deg som er saksbehandler og skal ha et tett samarbeide med transportøren.

Vi kan tilby deg:

  • 24 timers service – 365 dager i året.
  • En transportør med lokal tilhørlighet og med vekt på personlig oppfølging.
  • Et godt utbygd nett av små og store kjøretøy spred over et stort geografisk område.
  • Rute og ekspresstjenester.
  • Farlig gods / ADR / sikkerhetsrådgivning.
  • WEB / kundenett – Sentralisering av oppdragsforespørsler – enklere og mindre administrasjon av oppdragene før, under og etter at de er utført.
  • Gode systemløsninger med stor tilpassningsevne og god informasjonsflyt.
  • Bred kompetanse innen transportløsninger.
  • Det meste av tenkelige terminaltjenester.
  • Stor fleksibilitet – ditt behov – vårt anliggende